Den digitala vården

Den nya tekniken och det gränslösa distansarbetet skakar om och vi har bara sett början. Digitala vårdmöten har en kraft att forma om hur vi ser på vården. Vilken väg ska landstingen och de privata vårdbolagen välja och vilka åtgärder och beslut måste vi ta för att rusta oss för framtiden? Frågan är större än vilken teknik vi kommer använda och många tror att vi står inför ett skifte som förändrar svensk hälso- och sjukvård i grunden. 

Målgrupp

Du som jobbar med e-hälsa, digitalisering, organisation, planering och utveckling inom kommun, landsting och privat verksamhet.


Tid och plats

Datum: 27 mars 2019
Tid: kl 08.00–17.00
Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

Om den digitala vården

Digitala vårdgivare och nätläkarbolagen går framåt med stormsteg och med nya samarbeten och arbetssätt så menar många vi ser ett nytt vårdekosystem växa fram. Vilken väg ska landstingen och de privata vårdbolagen välja - göra själv eller samarbeta? Vilka åtgärder och beslut måste vi ta för att rusta oss för framtiden? Hur påverkar ersättningsmodellerna utfallet?Frågan är större än vilken teknik vi kommer använda och många tror att vi står inför ett skifte som förändrar svensk hälso- och sjukvård i grunden. 

Ur programmet

Vårdrevolution i digitaliseringens spår: hållbar, jämlik, innovativ! 

 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

Öppna och hållbara system för vården

 • Tomaz Gornik, vd, Marand, medordförande för openEHR Foundation

Digitalisering är en lagsport, samverkan mellan myndigheter, landsting och kommuner

 • Anna Eriksson,  generaldirektör, Myndigheten för digital förvalning, DIGG

  Hur kan digitala vårdmöten integreras i vårdsystemet? 

  • Jonas Ekström, överläkare på Västmanlands läns sjukhus och ansvarig för vårdIT-frågor i Region Västmanland

   Kundbehovsdriven digital utveckling - för rätt nytta för invånarna

   • Anette Åquist Falkenroth, projektägare för digitala vårdmöten, VGR och Kerstin Hinz, projektledare för digitala vårdmöten, VGR

    Sveriges vårdlandskap om 10 år - vad kan vi vänta oss?

    • Tobias Perdahl, specialistläkare, medgrundare och CMO på Doktor24. 
    • Nasim Bergman Farrokhnia, överläkare, forsknings- och utbildningschef, KRY

     Ersättning för god och nära vård

     • Göran Stiernstedt, regeringens särskilda utredare

     Ett skiftande ersättningslandskap med flera regionala särarter 

     • Agneta Rönn, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKL
     • Lars Kolmodin, Avdelningen för ekonomi och styrning, SKL

      Anna Eriksson
      Generaldirektör, Myndigheten för digital förvalning, DIGG


      Darja Isaksson
      Generaldirektör, Vinnova

      Om Vårdarenan 

      Den digitala vården är en del av vårt nya tvådagarsevenemang och initiativ Vårdarenan. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett  parallellt seminariespår om strategi.

      Vill du medverka under båda dagarna, anmäl dig nedan till vårt paketpris.