Den digitala vården

27 mars

Den nya tekniken och det gränslösa distansarbetet skakar om och vi har bara sett början. Digitala vårdmöten har en kraft att forma om hur vi ser på vården. Vilken väg ska regionerna och de privata vårdbolagen välja och vilka åtgärder och beslut måste vi ta för att rusta oss för framtiden? Frågan är större än vilken teknik vi kommer använda och många tror att vi står inför ett skifte som förändrar svensk hälso- och sjukvård i grunden. 

 Program

08:00 Registreringen öppnar och frukost serveras

08:20 Frukostmöte arrangeras i samarbete med Evry

Alle man ombord! – personalen med på förändringsresan
Föreläsning och diskussion om förändringsledning i vården.
Case: Region Sörmland införde under 2017 införde en gemensam digital patientliggare och akutjournal på samtliga tre akutmottagningar i länet. Varje akutmottagning hade tidigare skapat egna lösningar, bland annat i form av olika pappersliggare och lösblad. För att hitta en gemensam lösning på dessa problem genomfördes under hösten 2015 en analys med representanter från samtliga akutmottagningar.

Talare: Maria Andersson, verksamhetskonsult och förändringsledare med lång erfarenhet av hälso- och sjukvård, Evry
I panelen: Jonas Ekström, överläkare på Västmanlands läns sjukhus och ansvarig för vårdIT-frågor i Region Västmanland,Kerstin Hinz, projektledare för digitala vårdmöten, VGR, Johanna Ulfvarson, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening 

  09:15 Inledning: Förväntningar från nästa generation patienter

  Madeleine Beermann, ordförande, Unga reumatiker, intervjuas av moderator Christina Kennedy

  09:25 Öppna och hållbara system för vården

  För att vårdinformationssystem ska hålla över tid behöver de byggas på så sätt att de tillåter att information flyter mellan applikationer och organisationer. OpenEHR bygger på öppna standarder och ska vara oberoende av leverantörer. Tomaz Gornik kommer att berätta om verkliga exempel från olika delar av världen.

  • Tomaz Gornik, vd, Better by Marand, medordförande för openEHR Foundation

  10:05 Digitalisering är en lagsport, samverkan mellan myndigheter, landsting och kommuner

  Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen av Sveriges 700 myndigheter, kommuner och landsting. Generaldirektör Anna Eriksson berättar på vilket sätt den nya myndigheten kommer att stödja digitalisering och ansvara för den gemensamma infrastrukturen.

  • Anna Eriksson,  generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

  10:35 Kaffepaus

   11:00 Den digitaliserade vården - hur kan framtiden se ut?
   Robotar, AI, sensorer och mobil teknik. Hur kan vården utvecklas med den nya tekniken? Och varför går det så långsamt i Sverige

   • Jonas Ekström, överläkare på Västmanlands läns sjukhus och ansvarig för vårdIT-frågor i Region Västmanland

   11.00 PARTNERSPÅR: Bröden och fiskarna – så får vi vårdens resurser att räcka till

   Tillgängligheten i vården försämras samtidigt som behoven fortsätter öka. Enkla strategier kan göra en stor skillnad i hur mycket vård vi kan ge med samma resurser. Sirona beskriver hur effektivt förändringsarbete kan bedrivas tillsammans med ledning och personal, med konkreta exempel.

   ARRANGÖR: SIRONA
   Talare: 
   Marit Vaagen, grundare, Peder Engman, vd, Jeanette Kuhl, specialistläkare och senior manager, samtliga Sirona

    11:30 Vad krävs för att vården ska kunna digitaliseras snabbare?

    En nationell kraftsamling krävs för digitaliseringen av vården. Det behövs bland annat lagändringar för att vården ska kunna använda patienters data fullt ut. Vad behöver göras och hur ska politiken bidra?

    Paneldiskussion med sjukvårdspolitiska talespersoner och inledning av Patrik Sundström, SKL.

    • Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKL
    • Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk talesperson
    • Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson
    • Anna Starbrink (L), sjukvårdspolitisk talesperson
    • Karin Rågsjö (V), hälsopolitisk talesperson
    • Camilla Waltersson Grönvall (M), sjukvårdspolitisk talesperson
    • Dag Larsson (S), riksdagsledamot

    12:00 Lunch

    13: 15 Ett skiftande ersättningslandskap med flera regionala särarter 

    • Agneta Rönn, expert, avdelningen för ekonomi och styrning, SKL
    • Lars Kolmodin, handläggare, avdelningen för ekonomi och styrning, SKL

    13: 30 Ersättning för god och nära vård

    • Göran Stiernstedt, regeringens särskilda utredare

    13:45 Sveriges vårdekosystem om 10 år - vad kan vi vänta oss?

    • Tobias Perdahl, specialistläkare, medgrundare och CMO på Doktor24
    • Nasim Bergman Farrokhnia, överläkare, kvalitetschef, Kry
    • Ashkan Labaf, specialistläkare  och medgrundare, Doctrin

    14:15 Eftermiddagsfika

    14:45 Kundbehovsdriven digital utveckling - till nytta för invånarna

    • Niklas Claesson, kommunikationschef, NU-sjukvården  
    • Kerstin Hinz, projektledare för digitala vårdmöten, VGR

    15:15 Samskapa med patienter och vårdgivare för att lösa rätt utmaningar
    Ungdomar med sällsynta diagnoser har en sällsynt komplex övergång från barn- till vuxenvården. Från att ha ett fast vårdteam och föräldrar som lett koordinationen ska de nu själva lotsa sig runt bland vårdkontakter, ibland så många som 200. I projektet “Sällsynt övergång” jobbade man med övergången, för att se hur den kan förbättras både irl och digitalt. Doberman faciliterade den samskapande processen med de unga och deras närstående, Riksförbundet för Sällsynta Diagnoser, samt Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska universitetssjukhuset och Linköpings universitetssjukhus. 

    Moa Correia,
    senior strateg, Doberman, och
    Elin Wahlstedt,
    medverkande ungdom

    15:50 Hur ska sjukvårdens digitalisering nå nästa nivå?

    • Anders Ygeman (S), energi och digitaliseringsminister

    16.05 Vårdrevolution i digitaliseringens spår: hållbar, jämlik, innovativ! 

    Innovation kan göra vården mer hållbar och jämlik, samtidigt som den också kan och bör individanpassas på en helt ny nivå. Det finns många sätt att jobba smartare, att involvera patienter både i vårdens utveckling och i sin egen vård samt att låta digitaliseringens möjligheter verka för ökad inkludering och jämlikhet i vården. Hur får vi till incitament och ett innovationssystem som stöttar detta?

    • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova    Målgrupp

    Du som jobbar med framtidens vårdfrågor: organisation, styrning, planering och utveckling inom kommun, landsting och privat verksamhet.

     Anders Ygeman (S)
     energi- och digitaliseringsminister

     Elin Wahlstedt
     medverkande ungdom, digitalt projekt

     Darja Isaksson
     Generaldirektör, Vinnova

     Kerstin Hinz
     projektledare, VGR

     Marit Vaagen
     grundare, Sirona

     Niklas Claesson
     kommunikationschef, NU-sjukvården

     Maria Andersson
     verksamhetskonsult och förändringsledare, Evry

     Moa Correia
     senior strateg, Doberman

     Dag Larsson (S)
     Riksdagsledamot

     Tomaz Gornik
     Vd, Better by Marand, medordförande för openEHR Foundation

     Anna Eriksson
     Generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG


     Jonas Ekström
     Överläkare på Västmanlands läns sjukhus och ansvarig för vårdIT-frågor i Region Västmanland

     Nasim Bergman Farrokhnia
     Överläkare, kvalitetschef, Kry

     Patrik Sundström
     Programansvarig för e-hälsa, SKL


     Ashkan Labaf
     specialistläkare och medgrundare, Doctrin

     Tobias Perdahl
     Specialistläkare, medgrundare och CMO på Doktor24

     Göran Stiernstedt
     Särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”


     Ella Bohlin (KD)
     Vårdutvecklingslandstingsråd, Region Stockholm


     Camilla Waltersson Grönvall (M)
     Sjukvårdspolitisk talesperson

     Acko Ankarberg Johansson (KD)
     Sjukvårdspolitisk talesperson


     Anders W Jonsson (C)
     Sjukvårdspolitisk talesperson

     Karin Rågsjö (V)
     Sjukvårdspolitisk talesperson

     Anna Starbrink (L)
     Regionråd, Region Stockholm

     Jeanette Kuhl
     specialistläkare, senior manager, Sirona

     Peder Engman
     VD, Sirona


     Tid och plats

     Datum: 27 mars 2019
     Tid: kl 08.00–17.00
     Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

     Om Vårdarenan 

     Den digitala vården är en del av vårt nya tvådagarsevenemang och initiativ Vårdarenan. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett  parallellt seminariespår om strategi.

     Vill du medverka under båda dagarna, anmäl dig nedan till vårt paketpris.