Primärvårdens dag

26 mars

Färdplanen är satt – vården ska komma närmare medborgarna och primärvården bli det självklara navet. Den nya nära vården kräver större samverkan mellan region och kommun, förändrade arbetssätt och nya digitala verktyg. 

På Primärvårdens dag pratar vi om vad som krävs för att skapa en modern, tillgänglig och effektiv nära vård, där den som har störst behov får vård först. Här möter du stigfinnare som visar vägen, goda exempel från Sverige och andra länder. Vi synar också svårigheter och hinder på vägen.

Denna biljettkategori är fullbokad och bokningen är därför stängd.
Det finns fortfarande ett fåtal biljetter kvar till dag 2 - Strategidagen samt Den digitala vården.

Program

08:00 Registreringen öppnar och frukost serveras

08:20 Frukostmöte arrangeras i samarbete med Boehringer Ingelheim och Amgen

Vägen till en sjukt bra vård för kroniskt sjuka hjärtkärlpatienter

Nya förutsättningar skapas för omhändertagande av patienter med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning. På seminariet diskuteras hur den sekundärpreventiva vården för kroniskt sjuka hjärtkärlpatienter ska utvecklas. Vem ansvarar för att patienten har bibehållen vårdkvalitet när man växlar mellan slutenvård och primärvård. När och vem sätter in extra resurser?

Bertil Lindahl, ordförande i Nationellt programområde för Hjärt- och kärlsjukdomar (NPO), professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Anna Kiessling, docent, överläkare, enheten för kardiovaskulär medicin, Danderyds sjukhus/KI.

09:15 Inledning: En prick säger mer än tusen ord

 • Spetspatient och forskare Sara Riggare intervjuas av Christina Kennedy

09:25 Sip och samverkan – utredaren om framtidens nära vård

Sedan mars 2017 har Anna Nergårdhs utredning i uppdrag att stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Det handlar om en strukturförändring i vården där primärvården blir den verkliga basen och den innebär att regioner och kommuner måste samverka mer och bättre.

 • Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

  09:40 Hur ska primärvården mäkta med att växa i samverkan med kommuner?

  En strukturomvandling med fokus på primärvården kräver en betydligt starkare primärvård. I dag har den svårt att locka till sig läkare. Samtidigt måste banden till den kommunala sjukvården, också den till stora delar primärvård, stärkas. Hur ska det gå till?

  • Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen
  • Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-lung
  • Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL
  • Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  • Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  • Teresa Tolic Trossmo, socialchef, Högsby kommun
  • Anna Nergårdh, utredare

  10:15 BEON - systematisk arbetsväxling i primärvård

  Beon eller bästa effektiva omhändertagandenivå har prövats i över ett år i Värmland på regionens vårdcentraler. Det går ut på att arbetsväxla och låta sjuksköterskor och fysioterapeuter ta fler besök än tidigare. Arbetsväxlingen har tre mål: att få en jämnare vårdkvalitet, att förbättra arbetsmiljön och att minska beroendet av hyrläkare.

  • Pernilla Johansson, distriktssjuksköterska, VC Skoghall
  • Börje Ehinger, chef för öppenvården, Region Värmland

   10:40 Kaffepaus

  11:05 Projekt 80/20 – distriktsläkare med tid för utveckling

  Fyra dagars vanligt jobb och en dag till förbättringsarbete är modellen som testas på två vårdcentraler i Visby. Allmänläkaren Susanna Althini har varit med och utvecklat modellen som kallas projekt 80/20. Idén till projektet kom från personalen på en planeringsdag.”Vi vill att våra läkare ska stanna kvar och vi behöver läkare som leder utvecklingsprojekt i verksamheten”. 

  Vårdcentralernas gemensamma morgonläkarmöte – ett morgonmöte som i sin tur kommit till på hennes initiativ under ST-utbildningen. ”Kollegial dialog är avgörande för utveckling”, säger Susanna Althini som kommer att berätta hur det gått för 80/20-projektet som utvärderas i början på 2019.

  • Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, Region Gotland

  11:35 Ordning och reda i den digitala vården

  Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare, ska slutredovisa utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” i juni i år. Där ska han enligt ett tilläggsdirektiv bland annat se över hur de digitala vårdtjänsterna ska fungera långsiktigt och bidra till principen vård efter behov. På Primärvårdens dag inleder Göran Stiernstedt programpunkten där frågan diskuteras.

  • Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare
  • Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
  • Livia Holm, utvecklingschef, Kry

  12:00 Lunch

  13:15 Åtta år med reformerad nära vård 

  I södra Karelen i Finland har primärvården och socialtjänsten en egen gemensam modell sedan 2010. Lär känna modellen. 

  Tal på engelska.

  • Merja Tepponen, Director of Development, Eksote

  13:50 Nordisk utblick – vård på distans som fungerar

  Vad finns det för distansmedicinska lösningar som fungerar, även i glesbygdsområden? Glesbygdsmedicinskt centrum har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att titta på och lyfta fram arbeten från de olika nordiska länderna. Det gäller såväl spetsteknik som plattformar för stora områden och särskilt intresse riktas mot lösningar som fungerar för både landstingsvård och kommunal vård och omsorg. I mars har projektet kommit en bit på väg.

  • Peter Berggren, verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

  14:15 Eftermiddagsfika

  14:45 Trygghet genom digitalisering vid Hemsjukhuset i Borgholm

  Tvärtemot vad verksamhetschefen Åke Åkesson trodde så kan digitala vårdmöten ge vårdtagare ökad trygghet. Nu är Hemsjukhuset i Borgholm, som är uppbyggt på sömlös samverkan mellan vårdcentral, hemsjukvård och ambulanssjukvård, digitaliserat i flera led. Med en god kontakt i botten kan patientens trygghet fortgå och öka genom ganska korta digitala kontakter.

  • Åke Åkesson, verksamhetschef, Hemsjukhuset i Borgholm

  15:15 Så kan cancer upptäckas tidigare i primärvården

  Allmänläkare spelar en nyckelroll för tidig upptäckt av cancer. Fler misstänkta cancerfall skulle kunna identifieras tidigare inom primärvården, dels genom symtom men även genom att titta på patientens besöksstatistik. Det visar Marcela Ewings avhandling. Men för att verkligen dra nytta av forskningen på området så måste man anpassa kunskapsstyrningen och de standardiserade vårdförloppen så att den stämmer med forskningsrönen kring patienterna i primärvården.

  • Marcela Ewing, med.dr. specialistläkare allmänmedicin/onkologi, Regionalt Cancercentrum Väst

  15:45 Förbättrad hälsa i Alaska med personcentrerad och patientägd vård

  Southcentral Foundation's Nuka System of Care bedriver vård för 65 000 Alaskabor, som också äger sitt eget vårdsystem. De tog över sjukvården från statlig kontroll på 1980-talet och har haft stor framgång i form förbättrade hälsotal med en mer kostnadseffektiv sjukvård.
  Nukas system bygger på starka och långsiktiga relationer mellan vårdgivare och vårdtagare. Relationer som gör att vårdgivaren bättre förstår patientens livssituation vilket i sin tur gör det lättare att förstå symtom, svara på frågor, ha meningsfulla konversationer och risker och fördelar och kan jobba tillsammans för att göra bra hälosval. Men Nuka tänker längre än så – hela familjen och samhället finns med i hälsoarbetet som innefattar förebyggande hälsovård i vidare bemärkelse än att vara fri från sjukdom.

  Tal på engelska

  • Douglas K. Eby, Vice President of Medical Services

   16:35 Heta stolen: Nya socialministern Lena Hallengren frågas ut om inriktning för svensk hälso- och sjukvård och ambitionerna för mandatperioden

   • Lena Hallengren (S), socialminister

   16:55 Prisutdelning till Årets brobyggare 2019

   Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Priset ska uppmärksamma och belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän och understryker vikten av teamarbete mellan alla relevanta hälso- och sjukvårdsprofessioner och patienter och närstående.

   Prisutdelare: socialminister Lena Hallengren (S)   Målgrupp

   Primärvårdens dag är mötesplatsen för alla engagerade i primärvårdens utveckling - politiker, primärvårdschefer, verksamhetschefer, allmänläkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper på hälso- och vårdcentraler, patientorganisationer, företag med flera.
   Talare

   Lena Hallengren (S)
   socialminister

   Douglas Eby
   MD, MPH, CPE Vice President of Medical Services, Nuka System of Care

   Doug Eby is Vice President of Medical Services for Southcentral Foundation’s Malcolm Baldrige Award-winning Nuka System of Care. Doug is a physician executive who has done extensive work with the Institute for Healthcare Improvement and other organizations around the Triple Aim, Accountable Care Organizations (ACOs), Patient Centered Medical Homes, whole system transformation, workforce, cultural competency, health disparities, and other topics.  His speaking and consulting includes work across the U.S., Canada, and portions of Europe and the South Pacific.  Doug has spent the past 20 years working in support of Alaska Native leadership as they created a very innovative integrated system of care that has reduced by over 35 percent per capita use of ED and inpatient services while significantly improving health outcomes. Doug received his medical degree from the University of Cincinnati in Cincinnati, Ohio, and his master’s in public health degree from the University of Hawaii.

   Anna Nergårdh
   Regeringens särskilda utredare

   Göran Stiernstedt
   Särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”


   Merja Tepponen
   Director of Development, Eksote

   Sara Riggare
   spetspatient och forskare

   Heidi Stensmyren
   Ordförande, Sveriges läkarförbund

   Peter Berggren
   Verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

   Marina Tuutma
   Ordförande i Distriktsläkarföreningen

   Stefan Jutterdal
   Ordförande, Fysioterapeuterna

   Inger Ros
   Ordförande Riksförbundet Hjärt-lung

   Sineva Ribeiro
   ordförande, Vårdförbundet

   Åke Åkesson
   verksamhetschef, Hemsjukhuset i Borgholm

   Susanna Althini
   specialistläkare, allmänmedicin, Region Gotland.

   Livia Holm
   utvecklingsdirektör, Kry

   Teresa Tolic Trossmo
   socialchef, Högsby kommun

   Pernilla Johansson
   distriktssjuksköterska, VC Skoghall

   Marcela Ewing
   med.dr. specialistläkare allmänmedicin/onkologi, Regionalt Cancercentrum Väst

   Börje Ehinger
   chef för öppenvården, Region Värmland


   Tid och plats

   Datum: 26 mars 2019
   Tid: kl 08.00–17.00
   Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

   Om Vårdarenan

   Primärvårdens dag är en del av vårt nya tvådagarsevenemang och initiativ Vårdarenan. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett  parallellt seminariespår om kommunal sjukvård. 

   Vill du medverka under båda dagarna, anmäl dig nedan till vårt paketpris.