Strategidagen

27 mars

Ordning och reda i vården. God och nära vård. Kompetensbrist. Samverkan. Nya kostsamma behandlingar. På Strategidagen samlar vi vårdens makthavare för att diskutera hur de ska möta det stora förändringstryck som kommer att prägla vården de kommande åren. 

Myrna Palmgren
Matematiker och doktor inom optimeringslära, arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Sjukvårdspolitisk talesperson

Anders Ygeman (S)
energi- och digitaliseringsminister

Anders W Jonsson (C)
Sjukvårdspolitisk talesperson

Karin Rågsjö (V)
Sjukvårdspolitisk talesperson

Anna Starbrink (L)
Regionråd, Region Stockholm

Lars Jerdén
ordförande, Kommittén för prevention, Svenska Läkaresällskapet, docent, distriktsläkare, Borlänge

Ordförande, Kommittén för prevention, Svenska Läkaresällskapet, docent, distriktsläkare,Borlänge

Göran Stiernstedt
Särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”


Patrik Sundström
Programansvarig för e-hälsa, SKL


Anna Nergårdh
Regeringens särskilda utredare

Lars Sandman
Professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet.


Karin Båtelson
Ordförande, Sjukhusläkarna


Johanna Ulfvarson
Sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening


Ella Bohlin (KD)
Vårdutvecklingslandstingsråd, Region Stockholm


Acko Ankarberg Johansson (KD)
Sjukvårdspolitisk talesperson


Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova

Tomaz Gornik
Vd, Marand, medordförande för openEHR Foundation

Marina Tuutma
Ordförande i Distriktsläkarföreningen

Cajsa Lindberg
Förbundsordförande, Svenska Diabetesförbundet

Tobias Nilsson
Chefstrateg, Västra Götalandsregionen

Maja Fjaestad
Statssekreterare, socialdepartementet

Program

08:00 Registreringen öppnar och frukost serveras

08:20 Partnerfrukost. Mer information om innehållet kommer inom kort.

09:15 Moderatorn hälsar välkomna till Vårdarenan 2019

9.20 Öppna och hållbara system för vården

För att vårdinformationssystem ska hålla över tid behöver de byggas på så sätt att de tillåter att information flyter mellan applikationer och organisationer. OpenEHR bygger på öppna standarder och ska vara oberoende av leverantörer. Tomaz Gornik kommer att berätta om verkliga exempel från olika delar av världen.

 • Tomaz Gornik, vd, Marand, medordförande för openEHR Foundation

10.00 Strategier för ordning och reda i vården

Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare, ska slutredovisa utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” i juni i år.  Vi får en inblick i utredningen och ta del av hans tankar.

 • Göran Stiernstedt, särskild utredare 

10.30 Kaffe

11.00 Är prevention en strategi för framtidens sjukvård?

Arbete med prevention är en viktig faktor för att lösa framtidens sjukvård. Levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i hälso- och sjukvården, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom. Hur ska det gå till?

 • Lars Jerdén, ordförande, Kommittén för prevention, Svenska Läkaresällskapet, docent, distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge
 • Cajsa Lindberg, förbundsordförande, Svenska Diabetesförbundet

11.30 Vad krävs för att vården ska kunna digitaliseras snabbare?

En nationell kraftsamling krävs för digitaliseringen av vården. Det behövs bland annat lagändringar för att vården ska kunna använda patienters data fullt ut. Vad behöver göras och hur ska politiken bidra?

Paneldiskussion med sjukvårdspolitiska talespersoner och inledning av Patrik Sundström, SKL.

 • Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKL
 • Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk talesperson
 • Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson
 • Anna Starbrink (L), sjukvårdspolitisk talesperson
 • Karin Rågsjö (V), hälsopolitisk talesperson
 • Camilla Waltersson Grönvall (M), sjukvårdspolitisk talesperson
 • med flera.

12.00 Lunch

13.15 Cell och genterapi- hur ska vården förbereda sig?

Med en helt ny behandlingsmetod som cell- och genterapi måste förändringar göras på olika nivåer i vården. En ny infrastruktur och stöd i form av kompetenser krävs för att bygga upp verksamheter. I läkemedelsutredningens slutbetänkande föreslås ett särskilt statsbidrag för att stötta användningen av cell- och genterapier. 

 • Ulf Malmqvist, verksamhetschef och nodföreståndare Forum Söder, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
 • Maja Fjaestad, statssekreterare vid socialdepartementet

13.45 Horisontella prioriteringar - när patienter måste ställas mot varandra

Samtidigt som vården har begränsade resurser erbjuds nya behandlingsmöjligheter. I det läget måste vi värdera vilka patienter som ska få mindre vård för att vi ska kunna utnyttja dessa möjligheter. Det handlar bland annat om att bedöma vilka patienter som har svårare tillstånd eller större behov än andra.

 • Lars Sandman, professor, avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Linköpings universitet

14.15 Eftermiddagsfika

14.45 Omställning till nära vård – kan vi säkra kompetensförsörjningen?

Vid omställning till en nära vård får primärvården en allt starkare ställning. En stor utmaning är kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård. Redan idag är det brist på allmänläkare och specialistsjuksköterskor på många vårdcentraler och fördelningen i landet är mycket olika. Vilken är strategin för primärvårdens kompetensförsörjning på nationell och regional nivå? Hur ska integrationen mellan primärvård och specialistvård förstärkas och utvecklas?

Diskussion efter inledning från Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare. 

 • Johanna Ulfvarson, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening 
 • Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
 • Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna
 • Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

15.15 När hela sjukvården stormar- hur ska vi styra om?

Diskussion efter inledning från Myrna Palmgren, matematiker och doktor inom optimeringslära, arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland.

 • Myrna Palmgrenmatematiker och doktor inom optimeringslära, arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland
 • Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingslandstingsråd, Region Stockholm 
 • Tobias Nilsson, Chefsstrateg, Koncernkontoret, VGR 
 • med flera

15:50 Hur ska sjukvårdens digitalisering nå nästa nivå?

 • Anders Ygeman (S), energi och digitaliseringsminister

16.05 Vårdrevolution i digitaliseringens spår: hållbar, jämlik, innovativ!

Innovation kan göra vården mer hållbar och jämlik, samtidigt som den också kan och bör individanpassas på en helt ny nivå. Det finns många sätt att jobba smartare, att involvera patienter både i vårdens utveckling och i sin egen vård samt att låta digitaliseringens möjligheter verka för ökad inkludering och jämlikhet i vården. Hur får vi till incitament och ett innovationssystem som stöttar detta?

 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova


Programmet uppdateras kontinuerligt.Målgrupp

Du som jobbar med framtidens vårdfrågor: organisation, styrning, planering och utveckling inom kommun, landsting och privat verksamhet.


Tid och plats

Datum: 27 mars 2019
Tid: kl 08.00–17.00
Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

Om Vårdarenan 

Strategidagen är en del av vårt nya tvådagarsevenemang och initiativ Vårdarenan. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett  parallellt seminariespår om digital vård.

Vill du medverka under båda dagarna, anmäl dig nedan till vårt paketpris.